INFO

INFORMÁCIE

5.ročník medzinárodného turnaja Nitra 2015 je rozdelený na dva turnaje: Nitra 2015 boys pre  chlapčenskú kategóriu U14/G2001 a Nitra 2015 girls pre dievčenskú kategóriu U17/G1998. Obidva turnaje prebehnú v rovnakých dňoch na rovnakom mieste teda 3 - 6. 9. 2015 v štyroch  športových halách a školských telocvičniach v Nitre.

Turnaj je ako jediný v Slovenskej republike v roku 2015 zaradený na listinu medzinárodných mládežníckych basketbalových turnajov podporovaných medzinárodnou basketbalovou federáciou FIBA Europe. Rovnako ako na minulom ročníku očakávame účasť tímov zo zahraničia. 

 

Sprievodný program

V priebehu turnaja je pre účastníkov pripravený bohatý program:
- prehliadka nitrianskeho hradu
- možnosť využitia plaveckého areálu v priebehu turnaja

- diskotéka pre účastníkov turnaje

- posedenie trénerov s občerstvením

 

Vyplnený registračný formulár je nutné poslať 

najneskôr do 15. 8. 2015 

na email: nitra2015.basket@gmail.com

a zaplatiť štartovné na účet Turnaja Nitra 2015:

ČÍSLO ÚČTU 68 2808 8003/5600 Prima banka Nitra
IBAN: SK22 5600 0000 0068 2808 8003
SWIFT: KOMASK2X
VARIABILNÍ SYMBOL: dátum platby (napr. 25072015)

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: NITRA2015 názov družstva a kategória

 

Počet družstiev v jednotlivých kategóriách je obmedzený. V prípade prihlásenia väčšieho počtu družstiev rozhoduje dátum obdržanej záväznej prihlášky a platby štartovného.

 

INFORMATIONS

The 5th annual of  basketball tournament Nitra 2015 was divided into two separate tournaments. NITRA 2015 boys for categorie U14 and U17 NITRA 2015 girls for categorie U17.

Both tournaments will take place on the same dates at the same place - 3rd- 6th September 2015 in Nitra town in Slovak Republic. Nitra 2015 has been approved as only one of Slovakia and one of the ten european youth basketball tournaments supported FIBA Europe for the U14 age group. 

 

Accompanying program

For all participants will be organized following program:
- visit of Nitra´s Castle
- rest in swimming pool

- dinner for coaches

- disco for tournament participants

 

You have to send filled Registration form 

to e-mail: nitra2015.basket@gmail.com. 

The deadline for submission is August 15th 2015 the latest. 

Please pay the tournament fee on bank account of  BKM SPÚ Nitra:

The account number : 68 2808 8003/5600 Prima banka Nitra
IBAN: SK22 5600 0000 0068 2808 8003
SWIFT: KOMASK2X
VARIABLE SYMBOL: the payment date (for example 25072015)
A MESSAGE FOR THE RECIPIENT: NITRA2015 + the name of the team and category

 

The number of teams in each category is limited. The date of registration and the date of payment of tournament fee will be decisive for admission to the tournamernt.

PARTNERI TURNAJA